Začátek školního roku 2022/2023

29/08/2022
Úřední deska

Vážení rodiče,


zahájení nového školního roku proběhne ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 8,00 hodin, školní rok zahájí třídní učitelé ve třídách.

Budovy škol budou pro žáky a rodiče otevřeny v 7:45 hodin. Ve vestibulu školy si žáky, případně jejich rodiče, vyzvednou jejich třídní učitelé či asistentky pedagoga.

Žáci se přemístí do svých tříd (někteří za pomoci třídních asistentek), kde je v novém školním roce přivítají třídní učitelé.

Rodiče budou o označení a umístění třídy jejich dítěte individuálně informováni třídní učitelkou či třídním učitelem.


Žáky 1. tříd základní školy a základní školy speciální /neplatí pro praktickou školu dvouletou a jednoletou/ přivítá ředitelka školy v 8,00 hodin v tělocvičně v 1. patře školy na ulici Horní Česká 15 ve Znojmě. 


Předpokládané ukončení vyučování v 8,45 hodin.

Školní kuchyně vaří, školní družina není v provozu.


Ve dnech 2. 9. – 8. 9. budou ve třídách probíhat třídnické práce, rozdávání chybějících učebnic, ŽK, klíčů od skříněk, adaptace dětí a žáků. Vyučování bude v těchto dnech ukončeno v 11,30 hodin. V tyto dny budeme využívat dle možností co nejčastější pobyt venku.


Ve čtvrtek 8. 9. 2022 od 15,00 hodin proběhnou třídní schůzky.


V pátek 9. 9. 2022 bude z důvodu konání ZHV vyhlášeno ředitelské volno. ŠD bude v provozu dle zájmu zákonných zástupců.


Vyučování dle platného rozvrhu hodin bude zahájeno v pondělí 12. 9. 2022 v 7:55 hodin.Všem rodičům a žákům přeji úspěšný školní rok 2022-2023.


Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka školy