Kontakty

Zobrazit navigaci

Mateřská škola, základní škola a praktická škola Znojmo, příspěvková organizace
Horní Česká 247/15, 669 02 Znojmo


Ředitelka školy:                                     Mgr. Ludmila Falcová

Zástupci ředitelky školy:                      Mgr. Jaroslava Zpěváčková, statutární zástupce ředitelky

                                                                Mgr. Hana Gombárová

                                                                Mgr. Lubor Blahůšek

Školní poradenské pracoviště:            Mgr. Hana Kloudová, výchovný poradce a metodik prevence

                                                                                                   konzultační hodiny: úterý 9 - 10:30 hod.

                                                               Mgr. Jolana Hlávková, školní speciální pedagog – etoped

                                                               Mgr. Šárka Krčálová, školní speciální pedagog - logoped


Telefony:

Pozice Telefon E-maily
Ředitelka 603 258 006 reditel@specialniskolyznojmo.cz
Sekretariát školy (Horní Česká) 515 222 728 info@specialniskolyznojmo.cz
Sekretariát školy (Horní Česká) 727 940 907 info@specialniskolyznojmo.cz
Zástupkyně Jaroslava Zpěváčková (Horní Česká) 727 940 911 zpevackova@specialniskolyznojmo.cz
Zástupkyně Hana Gombárová (Horní Česká) 722 955 991 gombarova@specialniskolyznojmo.cz
Zástupce Lubor Blahůšek (Horní Česká) 734 610 003 blahusek.lubor@specialniskolyznojmo.cz
Jiří Šrůtka ICT (Horní Česká) 725 547 481 srutka@specialniskolyznojmo.cz
Výchovný poradce a metodik prevence 727 806 592 kloudova@specialniskolyznojmo.cz
Speciální pedagog etoped 605 798 633 hlavkova.jolana@specialniskolyznojmo.cz
Asistentka ředitelky školy Kateřina Vavřičková 722 956 213 vedeni@specialniskolyznojmo.cz
Ekonomické oddělení (Horní Česká) 515 224 796 romanalutz@specialniskolyznojmo.cz
Ekonomické oddělení (Horní Česká) 727 940 917 bgabrielova@specialniskolyznojmo.cz
Škola Jezuitské náměstí 727 806 593
Internát Veselá ulice / autistické třídy 727 940 915
Školní jídelna vedouci.stravovani@specialniskolyznojmo.cz

jidelna@specialniskolyznojmo.cz
MŠ ul. Mládeže DC - 1. třída 722 956 236
MŠ ul. Mládeže DC - 2. třída 722 956 248
MŠ Svatopluka Čecha 605 363 784

E - mail jednotlivých učitelů, vychovatelů i asistentů pedagoga se skládá:

Příjmení.Jméno (bez diakritiky)@specialniskolyznojmo.cz


Úřední e-mail: info@specialniskolyznojmo.cz

Adresa datové schránky: bgxwqx6

IČO:  670 11 748

www: www.specialniskolyznojmo.cz