Zobrazit navigaci

Modernizace budov za účelem rozšíření soustavy výukových prostorů a odborných učeben pro žáky se zdravotním postižením

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011747

Cílem projektu je posílení podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro maximalizaci předpokladů ke zvládnutí přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu.

Výsledkem projektu budou vybudovaná pracoviště umožňující poskytnout maximální podporu k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu díky zavedení moderních speciálně pedagogických podpůrných terapií a intervenčních technik, interaktivních aktivit, ergoterapie a fyzioterapie.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.