VI. A

Třídní učitel: Mgr. Čížková Zuzana
Asistent pedagoga: Helingerová Lenka
Spadá pod: ZŠ- Horní Česká 2023/2024

Nepečené dezerty

V pondělí 17. června proběhla soutěž v ,,Nepečených dezertech." Z naší třídy se soutěže zúčastnili dva žáčci: Filip Burger a Robin Štípek. S názvem,,Jahodové překvapení" obsadili první místo. Gratulujeme!

Školní výlet - Permonium

Ve středu 19. června se naše třída společně s VIII.A vydala do Oslavan do Permonia. Žáci hráli ve dvou týmech, plnili úkoly a putovali bludištěm, hledali kódy, plavili se na voru a svezli se i skluzavkou do ,,podzemí." I přes velmi horké počasí se dětem výlet líbil.


Den dětí - BOWLING

Ke Dni dětí jsme si šli zahrát bowling. Pro většinu žáčků to byla premiéra. Všem se hra moc líbila.


Průřezové téma : ,,Žijeme společně"

Ve středu 22. května jsme v rámci hodin angličtiny, výchovy k občanství a hudební výchovy pracovali na projektu ,,Žijeme společně." Popovídali jsme si o tom, že naše země patří do Evropy a že v rámci tohoto kontinentu zde žijí i jiné národy či národnosti. Každý z žáků pracoval na PC a vyhledával informace o státu, který si v rámci tohoto projektu vybral. Dozvěděli jsme se, že né každý stát má v čele prezidenta, že některá národní jídla bychom ani nezkusili a naopak, že mnohé země mají podobné zvyky jako my.Barevný týden 

Od 20. - 24. května proběhl na naší škole tzv. ,,Barevný týden." Všechny třídy se každý den oblékaly do jiné barvy. Akci vymysleli zástupci školního parlamentu a měla posílit ve třídě sounáležitost žáků, týmovou hru a rozvinout pomoc druhým. (např.půjčit kamarádovi tričko v barvě, kterou zrovna nemá.) Myslím, že tyto dny ukázaly, jak na tom ten který kolektiv je a na čem je potřeba ještě zapracovat.

Výtvarná soutěž - ,,Blíží se olympiáda"

I naši šesťáci se účastnili výtvarné soutěže. Své výkresy do soutěže malovali s p. uč. Navrkalovou v hodinách Vv, za což jí děkujeme, protože za jejího vedení se jeden hoch Robin Štípek umístil na 1. místě v této soutěži a druhý chlapec Onur Biháry dostal zvláštní ocenění za svůj výtvor. Gratulujeme klukům !Školní akademie

Ve středu 15. května od 15 hodin proběhla v Besedě již tradiční školní akademie. I naše třída ještě se dvěma děvčaty ze VI. ZŠ se také zúčastnila se svým tanečním číslem: ,,Waka, waka." Rodiče tak mohli vidět své děti při jejich tanečním úsilí a potěšit se z toho, že jejich ratolesti se dokázali za dva a půl měsíce tanec s pompony naučit. Ve středu jsme zůstali po vyučování ve škole a společně jsme si objednali na oběd pizzu, což se také stalo dobrým zvykem. Přes únavu celého dne byli žáčci potěšeni potleskem publika a byli rádi, že už to mají za sebou, ale také spokojeni, že se jim vystoupení podařilo.


Den Země - výlet do přírody

V úterý 30. května se naše třída s VIII. A vydala na procházku kolem řeky Dyje, z vesnice Dyje přes načeratický kopec do Znojma. Bylo krásné počasí a děti si mohly svlažit nohy v řece a zahrát si cestou i hru. Narazili jsme po trase i na některé živočichy, např. slepýše, žáby, brouky a jiný hmyz. Někteří osmáci se snažili hledat trasu přes mobil pomocí GPS. Zastavili jsme se i v Dobšicích, kde jsme náhodou narazili na Cirkus Humberto, kde nám udělali dobrou cenu pro skupinu a my mohli nakouknout na ,,cirkusová zvířata." Celý výlet byl moc vydařený.


Den Země ve škole

V pondělí 29. května se i naše třída zúčastnila projektu EVVO - Dne Země. Žáčci chodili po jednotlivých stanovištích a plnili úkoly spojené s ochranou životního prostředí. Všem se akce velmi líbila, žáčci si mohli vyzkoušet nejrůznější činnosti od sběru šišek ,,coby veverka" po lovení všeho, co do moří nepatří, ale také mohli napsat vzkaz naší planetě. 


Fotbalový turnaj

Ve čtvrtek 25. dubna se ,,šesťáci" zúčastnili školního turnaje ve fotbale a vybojovali 1. místo. Nejlepším hráčem našeho týmu byl vyhlášený Robin Štípek.


Celoškolní projekt Mediální výchovy

Žáčci šesté třídy se seznámili s riziky a klady reklamy a také si zkusili navrhnout reklamu k výrobku, který si sami vybrali. Zkoušeli si i tuto reklamu zahrát.


Chvilka poezie

V úterý 23. dubna proběhla již tradiční soutěž v recitaci. Z naší třídy se této soutěže zúčastnili 4 žáčci: Honzík Valenta, Robin Štípek, Onur Biháry a Kája Biháry. Třetí místo obsadil Robin Štípek s básní Kdyby od Pavla Šruta. Všem ,,recitátorům" patří poděkování za jejich píli a odvahu vystoupit a přednášet před plným sálem diváků.


Starověký Egypt

Naše třída se více než měsíc zabývala v dějepise Starověkým Egyptem a žáčci si zkusili i vyrobit papírovou pyramidu. Kéž by se daly takové stavby postavit takto jednoduše.


Velikonoční trhy

Ve středu 27. března jsme se dopoledne vydali na Horní náměstí, kde byla ukázka drobného zvířectva, od slepiček, holubů až po králíky. Potom jsme navštívili Dům umění, kde v přízemí byli vystavené výrobky žáků středních škol a učebních oborů (barvená vajíčka, mazance, beránek pečený, různé rukodělné práce). Poté jsme se vrátili do lavic a řekli si o tom, co velikonoční svátky jsou z křesťanského pohledu, aby žáci věděli, proč máme v pátek státní svátek. Nakonec jsme si popřáli krásné velikonoční svátky a rozešli se domů.


Jarní drozd

Již každoročně se uskutečňuje na naší škole pěvecká soutěž :,,Jarní drozd." I tento rok se zapojilo hodně ,,zpěváků či skupin" a VI. A třída také vystoupila se společnou písní: ,,Mezi horami." Žáčci: Robin Štípek, Filip Burger zazpívali sóla jen s doprovodem kytary a ve dvojici zazpívali Honzík Valenta a Radek Procházka. Nakonec se porotě líbilo pěvecké vystoupení Robina Štípka, který se umístil na 2. místě a Filip Burger dostal zvláštní cenu poroty. Přestože ostatní nebyli hodnoceni cenami, přesto chválím jejich odvahu vystoupit a zazpívat. 


Florbalový školní turnaj

Ve čtvrtek 14. března proběhlo školní kolo ve florbale. Ze VI. A byli vybráni žáčci, kteří tento sport mají rádi a o velké přestávce v tělocvičně jen tak pro zábavu vezmou ,,florbalku" a užívají si hry a toho, že mohou přestávku trávit sportem. Klání bylo veliké, ze dvou tabulek se kluci s názvem týmu ,,Borci" probojovali až do finále, kde nestačili na soupeře a obsadili krásné 2. místo. Také v hodnocení nejužitečnějšího hráče týmu ,,BORCI" a také druhého nejlepšího střelce celého turnaje byl vyhodnocen Robin Štípek. Gratulujeme! 


Učíme se ,,hodiny"

V hodinách matematiky jsme probírali čas a určování času. Dokonce i pár žáčků mohlo tento týden chodit po třídě jako páni učitelé a kontrolovat spolužáky, jak jim to jde. Školní diskotéka

Ve středu 31. ledna proběhla na žádost zástupců šk. parlamentu již tradiční školní diskotéka. Žáčci naší školy si mohli zatancovat a tím oslavit konec 1. pololetí ve škole.Soutěž ve vánoční výzdobě

Naše třída VI. A nakonec v této soutěži zvítězila a vyhrála čokoládový dort. Velmi děkujeme p. uč. Navrkalové, která učí v naší třídě výtvarnou výchovu a výkresy z těchto hodin byla třída vyzdobena.Vánoce v VI. A

V pátek 22. prosince byl i pro šesťáky posledním dnem ve škole. Měli jsme vánoční besídku s vánoční zvěstí o narození Ježíše, zazpívali si koledy, rozdali dárečky a zapálili prskavky. Samozřejmě nechybělo cukroví a dětský šampus, popřáli si vše dobré do nového roku a rozloučili se. Uvidíme se až příští rok.

 


Soutěž v pečení cukroví

Ve středu 20. prosince proběhla již tradiční soutěž v pečení vánočního cukroví. I naši dva žáčci se této soutěže zúčastnili a obsadili krásné 2. místo za skořicové cukroví. Robinovi a Filipovi gratulujeme a děkujeme za účast v soutěži za naši třídu.


Vánoční turnaj v ping-pongu

V pátek 15. prosince se uskutečnil turnaj ve stolním tenise, již tradiční soutěž šk.parlamentu. I naši dva žáčci se zůčastnili a vyzkoušeli si poprvé tuto soutěž, a i když se neumístili, alespoň si mohli tento sport ochutnat a už teď se těží na příští turnaj.

Výlet do Brna 

V úterý 12. prosince nakonec jen dva žáčci byli společně se žáky z VIII. A třídy s p. uč. Navrkalovou a p. as. Malánovou na výletě v Brně na Špilberku, v kazematách a na vánočních trzích. 

Mikulášská nadílka

V úterý 5. prosince proběhla v naší třídě Mikulášská nadílka. Výtvarná výchova

Žáčci pod vedením p. uč. Navrkalové ve výtvarné výchově malovali, stříhali a lepili krásné koláže na podzimní námět.


Školní kolo v přespolním běhu

I naše třída se ve čtvrtek 2. listopadu zúčastnila školního kola v přespolním běhu. Závod probíhal v Gránickém údolí. Běžci z naší třídy se sice na prvních 3 stupních vítězů neumístili, ale přesto prokázali sportovního ducha, když i po pádu při startu se náš závodník nevzdal a doběhl až do cíle. Naše třída je nejmladší na druhém stupni, proto umístění Robina Štípka na čtvrtém místě je velice pěkným výsledkem.


Celoškolní projekt : Mezilidské vztahy a komunikace

Naše třída se také zapojila do celoškolního projektu ,,Mezilidské vztahy a komunikace." Společně jsme si povídali o problémech a konfliktech, které  ve vztazích žáků mezi sebou v naší třídě nastávají  a rozhodli jsme se, že je budeme řešit v klidu a s rozmyslem. Každý žáček si vystřihl list s vlastností, kterou si vybral a nalepil na ,,Strom porozumění." Chceme se řídit známým heslem, které vychází z Bible: ,, Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. " Budeme se o to, alespoň snažit.
Orba v Mašovicích

Ve středu 4. října se naše třída zúčastnila soutěže v orbě v Mašovicích. Mohli vidět orbu koňmi, která už je dnes překonaná traktory, prohlédli si různé druhy strojů potřebných na poli. Představovalo tam SOU Dvořákova své obory, na které se naši žáčci mohou přihlásit po ukončení základní školy.

                                                                      

                                            


,,Ukliďme Česko"

V rámci projektu EVVO se i naše třída zúčastnila akce s názvem ,,Ukliďme Česko." Ve středu 27. září se šesťáci vydali do Gránického údolí sbírat odpadky a vyčistit tak kus krásné přírody. Myslím, že jim všem tato akce dala možnost zblízka vidět to, co lidé v přírodě vyhazují :pet láhve, různé obaly od potravin, dokonce sklenice od piva a různé plasty, které do přírody nepatří. Tímto odpadem v rukavicích plnili pytle a zároveň se prošli krásným údolím a na závěr jsme se zastavili u Spáleného mlýna u zvířátek.

                                                                                        

                                                                                                              


,,Den bez aut"

V pátek 22. září se již tradičně konala akce s názvem : ,,Den bez aut." I naše třída se šla podívat do městského parku, kde celá akce probíhala. Žáčci si mohli vyzkoušet jezdit na motokárách, koloběžkách, dokonce si mohli vyzkoušet svézt na vozíčku. Řezali dřevo, zkoušeli vytvořit bubliny a závěr patřil ,,bublinkové show." Cílem akce bylo povzbudit využívat i jiné dopravní prostředky než auta nebo autobusy.

                                                   

Naše nová třída - ,,Jsme šesťáci"

Z žáčků páté třídy se letos stali ,,šesťáci." Přešli na druhý stupeň a budou se učit nové předměty, poznají nové učitele, dokonce mezi sebe přivítali nového spolužáka. Tak si přejeme, aby nám to spolu hezky šlo a dařilo se nám učit, spolu si povídat, pomáhat si a i si společně hrát, protože ,,kdo si hraje, nezlobí."


Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

V úterý 9. 1. 2024 v době od 7,30 hodin do 15,30 hodin nepůjde v budově na Horní České elektřina. Jedná se o odstávku elektrické energie z důvodu, že společnost EG.D, a.s. potřebuje provést na zařízení distribuční soustavy nutné práce – oprava, revize.

V tento den budou ve třídách na budově HČ vyučovat třídní učitelé s tím, že výuka bude ukončena ve všech třídách na HČ ve 12,30 hodin.

                                                                       S pozdravem

                                                                                       Čížková Zuzana