II. ZŠ PAS

Třídní učitel: Mgr. Šrůtková Andrea
Asistent pedagoga: Králová Tereza
Spadá pod: Základní škola Jezuitské nám. 1 2023/2024Kozí farma - Ratibořice

Ve čtvrtek 13. června jsme společně navštívili Kozí farmu v Ratibořicích. Farma, kde chovají okolo 800 koz, produkuje přes 1000 litrů kozího mléka, které si samostatně zpracovávají. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o chovu, ochutnali jsme výrobky z kozího mléka, kozí sýr, jogurt. 


 

Včelařská stezka

Ve čtvrtek 6. června jsme společně jeli do Mikulovic, kde nás paní Božena Dobešová provedla po "Včelařské stezce". Stezka začíná u základní školy, na trase dlouhé 5km jsme se dozvěděli vše důležité o životě včel a o místní historii.

 
Den bez úrazu

Na Horním náměstí  jsme shlédli simulovanou dopravní nehodu a společný zásah hasičů, záchranářů i policistů. 
Oslava Dne dětí


 
Škola v přírodě

Do Březové jsme spolu s 24 kamarády z různých tříd vyrazili s Radimkem prožít spoustu legrace a vyzkoušet zážitkové aktivity.


 

 

 Adolf Dudek

Do naší školy opět přijel ilustrátor dětských knížek Adolf Dudek, který nás svým vystoupením pobavil a rozesmál.
Čarodějnice

V pátek 3. 5. 2024 v čarodějných kostýmech a po splnění úkolů čarodějnice Kunhuty, jsme si opekli na školní zahradě špekáčky. Rámování II - edukační program

Den Země - projekt EVVO

V pondělí 29. 4. 2024 a v úterý 30. 4. 2024 jsme společně oslavili svátek Země. V pondělí jsme plnili úkoly a dozvěděli jsme se, jak pečovat o naší ZEMI. V úterý jsme plnili úkoly ve třídě a vyšli jsme si do Gránického údolí, kde jsme zažili spoustu legrace.


 Oblastní kolo v recitaci

V pátek 26. 4. 2024 reprezentoval Radim naší třídu na recitační soutěži. Radim se umístil na 1. místě.

Velká gratulace!


Školní zahrada - sázení hrášku a ředkviček 

Chvilka poezie


V úterý 23. 4. 2024 reprezentovali dva žáci naší třídu na recitační soutěži, Radim Učeň se umístil na krásném 2. místě a postoupil do oblastního kola, které se koná v pátek 26. 4. 2024.  

 

Sokolnická chata v Dobšicích


V pondělí 22.4. 2024 jsme si na DEN ZEMĚ s dětmi byli na exkurzi na Sokolnické chatě v Dobšicích. 

Výtvarná soutěž - Blíží se olympiáda 2024 


Masová a síťová média – mediální komunikace a práce s médii


Mediální výchovy projekt: "Masová a síťová média – mediální komunikace a práce s médii" (vnímání mediálního sdělení a vliv médií ve společnosti). Vytvořili jsme si vlastní počítače, povídali jsme si, jak média fungují a jakým zákonitostem podléhají, co je reklama, druhy reklam, klamavá reklama. Seznámili jsme se s pravidly komunikace.


 JARNÍ DROZD


Společně jsme se zúčastnili pěvecké soutěže, kde jsme hráli píseň " Pod naším okýnkem" na zobcové flétny a Sofinka nás doprovodila zpěvem. Naše vystoupení se porotě líbilo a umístili jsme se na krásném druhém místě.

Březen ve třídě

 

Naše třída
Sázení semínek

Společně jsme si zaseli semínka řeřichy do nízkých květináčů.

 Zdobení perníčků

Společně jsme si nazdobili velikonoční perníčky. Už se připravujeme na svátky jara.


 Tvořivé velikonoce - edukační program
Z pohádky do pohádky

Ve čtvrtek 7. března nás navštívilo hudební představení krásných princezen, hudebních nástrojů, jednoho prince a plno pohádek. 

Masopustní rej

Ve čtvrtek 29. února jsme si nasadili masopustní čepice a společně s divadlem KAČA a KAČA jsme oslavili začátek MASOPUSTU.

Beseda se strážníkem Městské policie
 Plníme digitální kompetence
sv. Valentýn


 


Leden - snídaňový klub, Šikulka


 Geometrické tvaryZvířata v zimě

Během edukačního programu jsme šli po stopách zvířat , které žijí na Znojemsku. Tento program se nám velice líbil, tak jsme společně namalovali obrázky a donesli je slečně Elišce do MUZEA.   

   Vánoční besídka


  Vánoční koncert
Vánoční pečení
Vánoční výstava - SOU Dvořákova


Začíná adventní čas - třídní projekt


Společně jsme si vyzdobili třídu, vyrobili vánoční výzdobu, povídali o adventním čase, poslouchali vánoční písně  koledy.

 Už se těšíme na Vánoce
Plníme digitální kompentence v matematice 

   EVVO - Den stromů


                                                                                                               Mezilidské vztahy

Osobnostní a sociální výchovy (OSV) - "Mezilidské vztahy a komunikace - řešení problémů a praktická etiketa - s dětmi jsme si povídali o kamarádství, o pravidlech slušného chování, společně jsme si vytvořili třídního kamaráda.

Dýňové dopoledne s podzimní stezkou 

Padá listí - edukační program

Během edukačního programu jsme se rozdělili na badatelské skupinky, zkoumali jsme jednotlivé druhy stromů typické pro Znojemsko – jejich listy, plody, kmeny. Říjen ve škole

V  tomto měsíci jsme sbírali podzimní plody, opakovali jsme si názvy jednotlivých druhů ovoce a zeleniny, malovali, odlévali dýně ze sádry, společně jsme se naučili spoustu nových věcí.


 

 Program EVVO - Ukliďme Česko

Zapojili jsme se do celostátní akce "Ukliďme Česko".


 Den bez aut

V pátek 22. září jsme se zúčastnili  Dne bez aut je to tradiční akce pořádaná Městem Znojmem.
Hudební knihovna

S dětmi jsme navštívili hudební oddělení Městské knihovny, tam jsme si poslechli různé hudební nástroje a zahráli jsme sami na zobcové sopránové flétny písničky, které jsme se už naučili hrát.
Svatý Václav 

 
Tělesná výchova Připravujeme si svačinku 


   
Naše učení  


Znojemská zemědělská výstava 

Ve dnech 13. – 15. 9. 2023 se zemědělci a zahradníci prezentovali svými výpěstky a produkty na Znojemské zemědělské výstavě, kterou uspořádala Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, p.o. , my jsme se s dětmi na tuto výstavu šli podívat, nejvíce na zaujal hned u dveří traktor. Návštěva knihovny

S dětmi jsme hned druhý týden navštívili knihovnu, kde jsme s paní knihovnicí luštili rébusy a plnili úkoly. Na závěr jsme si četli a prohlíželi různé pohádkové knížky.

Začátek školního roku

S dětmi jsme se setkali opět po prázdninách v naší třídě, přivítali jsme nového spolužáka Davídka. Společně jsme si vytvořili a stanovili pravidla třídy. Už jsme se těšili, jak se společně naučíme nové věci. Osobnostní a sociální výchova - Já a moji spolužáci - průřezové téma.