IV. ZŠ PAS

Třídní učitel: Bc. Saparová Barbora
Asistent pedagoga: Svobodová Tereza
Spadá pod: Základní škola Jezuitské nám. 1 2023/2024


                                                                          Školní rok 2023/2024  


          Kdo si hraje, nezlobí


Edukační program v muzeu "Tváří v tvář"


         Plavecký výcvik


Edukační program v muzeu "Apolenka z modrotisku"


Projekt "Já a moji spolužáci"


      Uklízíme Česko


Projekt   "Mezilidské vztahy a komunikace"


Projekt "Příroda kolem nás a problémy životního prostředí"Edukační program v muzeu "Zarámováno"


DÝŇOBRANÍ


PODZIMNÍ STEZKA


Edukační program v muzeu "Co šeptá kamení"
Edukační program v muzeu: "Hlásím, že hasím"

Svatý Martin


                                                                         Hedvika, vypráví


                                                                         POSLEDNÍ PLAVÁNÍ


                                                             PEČENÍ NA SOŠ DVOŘÁKOVA


 12


5. 12. Mikuláš


Krmítko pro ptákyPečení perníčků


Tvořivé vánoce v muzeu


Vánoční zpívání v tělocvičně


Edukační program v muzeu "Minulost ukrytá v obraze" 9. 1. 2024


Odměna za vysvědčení


Edukační program v muzeu "Jako vejce vejci"


Divadelní přestavení Kosí bratři


Masopustní stezka21. 2. 2024 Projekt průřezového tématu Multikulturní výchovy na téma: „Multikulturalita“

  


MASOPUSTNÍ REJJARNÍ VYCHÁZKA :)
Divadelní představeníNávštěva kina  


Edukační program v muzeu


Veselé Velikonoce


Sportujeme venku 


Pěvecká soutěž  "Jarní drozd"


Celoškolní projekt Mediální výchovy (MV): "Masová a síťová média – mediální komunikace a práce s médii“ 

(vnímání mediálního sdělení a vliv médií ve společnosti)


DUDEKGalerie třídy