VIII. A

Třídní učitel: Mgr. Navrkalová Magda
Asistent pedagoga: Malánová Martina
Spadá pod: ZŠ- Horní Česká 2023/2024


Nejvýznamějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.    ALBERT EINSTEIN

Abyste uspěli, musí být vaše touha po úspěchu větší než strach z neúspěchu.         BILL COSBYVyhlášení výsledků celoškolní výtvarné soutěže Blíží se olympiáda

Domča Siegel získal v kategorii 2.stupeň ZŠ  krásné 2.místo a 3.místo obsadil Bohouš Melkus !!! Ondra byl vyhodnocen  v kategorii mimořádná ocenění! Klukům moc gratulujeme.


TAKTO KLUCI BAVILI DIVÁKY NA ŠKOLNÍ AKADEMII VYSTOUPENÍM - TO MÁME MLÁDEŽ - ZVLÁDLI TO OPRAVDU BRAVURNĚ


Chystáme se na vystoupení školní akademie


BAREVNÝ TÝDEN

Cílem bylo utužování vztahů ve třídě, pocit sounáležitosti, dovednost komunikace mezi žáky, empatie, pomoc spolužákům 

a legrace. CITÁT: Svět je barevný a vždycky bude, záleží jen na nás, jestli  ty barvy chceme vidět! :-)


V úterý 30.5. jsme společně se šesťáky vyrazili na výlet v rámci Dne Země. Na přání žáků jsme jeli vlakem do Dyje a zpět pěšky přes Načeratický kopec a kolem řeky. Domča sledoval trasu přes mobil pomocí GPS.

Pozorovali jsme jarní přírodu – květiny, stromy, viděli jsme slepýše, žáby, brouky, hráli hru „Nálety“ a někteří si po svačině osvěžili nohy v řece. V Dobšicích se nám podařilo podívat se na cirkusový zvěřinec.

Výlet se nám líbil  a už plánujeme a těšíme se na další :-)


CHVILKA POEZIE  23.5. 

Pochvala  našim žákům - Stefi, Bohoušovi, Ondrovi za účast v soutěži. Domčovi velká gratulace k vítězství ve školním kole v kategorii ZŠ 2.stupeň a postup a reprezentace naší školy v oblastním kole.


FOTBALOVÝ TURNAJ  -  6.místo

Bojovali jsme jako PROFÍCI :-) a Bohouš byl oceněn jako nejlepší hráč týmu!! Gratulace !!


ŠKOLA HROU -  v hodinách geometrie vytváříme model krychle

Obdivujeme jarní přírodu

Celoškolní projekt Mediální výchovy

Zamýšleli jsme se, jaký přínos pro nás mají média, na co si naopak musíme dát pozor, jak na nás působí reklama. 


Exkurze muzea motorismu


Malujeme do celoškolní výtvarné soutěže na téma Blíží se olympiáda 2024


VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ - 27.3. - SOŠ Znojmo Dvořákova

Po přednášce na Úřadu práce jsme motivaci pracovat zúročili při vytváření velikonoční dekorace. Při práci nám pomáhali naši bývalí spolužáci a také se s námi podělili o jejich zkušenosti a dojmy ze studia oboru - zahradnické práce. 

CITÁT : Komu je práce radostí, pro toho je život štěstím.  Maxim Gorkij 


Exkurze na Úřad práce Znojmo pro žáky 8. a 9.ročníku - 27.3.

Žáci byli seznámeni se službou Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání. Povídali jsme si o systému vzdělávání v ČR 

a o kritériích volby povolání. Dozvěděli jsme se, na koho se obrátit při výběru profese a co  je důležité při rozhodování budoucího povolání.

 Zajímavé byly příklady z praxe. Závěrem si žáci  individuálně vyhledávali z připravených materiálů typy škol a požadavky pro přijetí.


Velikonoční výstava SOŠ Dvořákova v Domě umění - čerpáme inspiraci a nápady do hodin výtvarné výchovy


Školní pěvecká soutěž Jarní drozd 26.3.2024

Dominik, Ondra a Bohouš si v hodinách hudební výchovy s p.uč.Kloudovou připravovali písničky a reprezentovali naši třídu ve zpívání.

Patří jim velký obdiv, dokázali překonat trému, vystoupit a zazpívat před plným sálem diváků. Gratulujeme všem třem k ocenění!!


Vypracovali jsme referáty o Bedřichu Smetanovi, tentokrát v rámci digitálních kompetencí na počítači


Projekt Občan, demokracie a politikaNáhradní program, když nám ve škole 9.1. nešla elektrika, znamenal spousty zážitků


Na brusláku to bylo moc prima :-)


Adventní doba v naší třídě a závěr roku 2023 s přípitkem a přáním všeho dobrého v dalším roce


Soutěž v pečení vánočního cukroví - naši třídu vzorně reprezentoval žák Bohuslav MelkusTurnaj ve stolním tenise -  za naši třídu se zúčastnili žáci Dušan Kuvik a Bohuslav Melkus, gratulujeme a chválíme :-)


Výstava Fenomén Fatra v Domě umění  aneb jaké dříve byly hračky


Exkurze do Brna - 12.12.

Vaňkovka, Špilberk, kasematy, barokní rozhledna, hradní kaple, katedrála na  Petrově, Zelný trh, McDonald's a jezdící schody:-). To vše jsme stihli při výletu

do našeho krajského města. Dojem z výletu byl umocněn předvánoční atmosférou i trochou bílé pokrývky, která ještě nestihla roztát. Žákům se vše líbilo 

a už plánujeme, kam vyrazíme příště.


I k nám do školy zavítal sv.Mikuláš. Zazpívali jsme mu písničku a  dostali jsme malou odměnu.


Žáci naši školu reprezentovali ve florbalovém turnaji 

v Moravských Budějovicích a vybojovali krásné 3.místo! 


Exkurze do Odborného učiliště ve Cvrčovicích


Tvoření na DOD

 - žáky bavilo a jak se jim vánoční dekorace povedly se můžete přijít podívat i třeba zakoupit 29.11. na Jezuitské nám. od 9hodin


Žáci poprvé v GaPu - galerii a prostoru

Zjistili jsme, jak to vypadá v galerii, setkali jsme se naživo s uměním a v ateliéru jsme společnými silami vytvořili naše umělecké dílo.

  • Umění smývá z duše prach každodennosti.   Pablo Picasso

Paní starostka Solařová u nás ve škole – 15.11.

V naší třídě byla při výuce Výchovy k občanství. Dominik jí přečetl svoji aktualitu, která se náhodou týkala dění ve Znojmě. Paní starostka se smála, že by Domča 

mohl být jejím „asistentem“. Bohouš se zase dozvěděl, že má narozeniny ve stejném měsíci jako paní Solařová. Probírali jsme zrovna vlastnosti a řekli jsme si, že 

není  dobré být LHOSTEJNÝMI, k lidem kolem sebe  ani k místu, kde žijeme a že se budeme snažit, aby se nám v našem městě žilo dobře :-)


Referáty na téma PŘÁTELSTVÍ

  • Přátelství je, když o vás lidé vědí všechno, ale stejně vás mají rádi.  E.Hubbart
  • Přátelé jsou jako hvězdy. Ikdyž je nevidíš, víš, že existují.   A. de S. Exupéry


Strašidelná stezka 14.11.


Školní kolo v přespolním běhu v Gránicích - 2.11. 2023


Celoškolní projekt OSV - Mezilidské vztahy a komunikace 

Hráli jsme různé hry na rozvoj sociálních dovedností, vytvářeli vztahové mapy a  zamýšleli jsme se nad důležitostí lidí  kolem nás. 

  • Člověk potřebuje člověka, aby se stal člověkem.   Johannes R.Becher

  • Máloco obšťastňuje víc než pocit, že člověk pro druhé něco znamená.           


Výtvarná výchova - malujeme siluety postav


Na pokusy v chemii se vždy těšíme :-)

Žáky zajímalo, na jakém principu fungovala za 2.sv.války zápalná látka Napalm, která se vyrábí zahušťováním benzínu.


Exkurze - SOUZaS Dačice

20.10. se naši žáci osmých a devátých tříd zúčastnili dne otevřených dveří v SOUZaS Dačice. Učitelé nás ochotně provedli všemi dílnami a seznámili žáky s učebními obory,

pro které by se mohli rozhodnout při výběru budoucího povolání. Žáky nejvíce zaujali traktory, které si mohli osobně prohlédnout a podívat se i  do kabin. Na závěr jsme

si  pochutnali na lineckém cukroví, které pro nás upekli budoucí cukráři.                                                                                                 text připravila p.as. Martina Malánová

Exkurze 18.10. - vodní elektrárna Vranov nad Dyjí            

V rámci exkurze nám průvodce přiblížil historii i současnost akumulační vodní elektrárny, která byla uvedena do provozu už v roce 1934.  Viděli jsme rozsáhlé technické prostory a zařízení, která denně pracují na plynulém chodu elektrárny. Po prohlídce  jsme vycházkou krásnou podzimní přírodou došli ke Claryho kříži, nádherné vyhlídce nad přehradou. Zážitek umocnily zvony, jejichž zvuk se nesl údolím z Vranova, protože jsme  na vrcholu kopce stanuli v pravé poledne. Celý den nás provázelo slunečné počasí. Všichni se shodli, že to byl moc fajn výlet.


Pokusy v chemii  žáky baví - tentokrát změkčování skořápky vajíčka kyselinou octovou


  • Kde se vaří, tam se dobře daří. České přísloví

Pracovní vyučování u děvčat - Natka v kuchyňce 

Foto - p.uč.Krausová


  • Komu je práce radostí, pro toho je život štěstím.  M.Gorkij

  • Práce je to, co nikdo nechce dělat. Tomáš Garrigue Masaryk

Pracovní vyučování - kluci v kovodílně, pod vedením pana učitele Balíka, připravují výrobky pro  DOD naší školy

Barvy podzimu očima žáků


Když bude každý zametat před svým prahem, bude celá ulice čistá.         L.V.TOLSTOJ


Motivační síť

Zamýšleli jsme se nad tím, co je pro každého z nás tím pokladem v životě, na čem nám záleží, co hledáme....


V ZÁŘÍ


PO PRÁZDNINÁCH HURÁ OPĚT DO PRÁCE
Informace pro rodiče

Co nás  ještě čeká ?

19.6. - třídní výlet - Oslavany Permonium (podrobnosti v ŽK)

V týdnu od 17.6. - konzultace s rodiči (termín je třeba si předem domluvit)

17.6.- soutěž v nepečených dezertech

V pátek 21.6. zkrácené vyučování do 11,30hod.

25.6. - soutěž ve střelbě na koš

Výuka dle rozvrhu do 21.6.

Od 24.6.  - třídnické práce, vyučování bude v těchto dnech končit v 12,25hod.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28.6. , vysvědčení bude rozdáno v 1.vyuč.hod. Obědy v  jídelně se poslední den školy vydávají od 10hod.

Zahájení vyučování školního roku 2024/2025 - 2.9.2024