VI. ZŠ

Třídní učitel: Mgr. Krausová Dana
Asistent pedagoga: Martina Kováříková
Spadá pod: ZŠ- Horní Česká 2023/2024


Pracujeme na školní zahradě...

Exkurze pro vycházející žáky - Úřad práce, SOU Dvořákova 

I naše třída plní průřezová témata...

Pěvecká soutěž "Jarní drozd"

Tomáš D. vyhrál v kategorii Pěnkavy a Tereza ve stejné kategorii získala 3. místo. Gratulujeme. 

Školní kolo ve florbalu - Tým lenosti získal pěkné 3. místo.

Vánoční besídka

Soutěž v pečení cukroví - Tereza vyhrála, Sabina s Ivou se také zúčastnily!!!

Terezka se připravuje na soutěž v pečení...

Na florbalovém turnaji v Moravských Budějovicích naši školu a třídu reprezentoval Tomáš.

I k nám přišel Mikuláš...

Exkurze ve Cvrčovicích

Veletrh středních škol


Školní kolo v přespolním běhu - Tomáš zlatý a Tereza bronzová!!!

Moje duševní zdraví - Třídní projekt - Usměj se, nadechni se a kráčej pomalu...


Podzim v pracovním vyučování.


Projektové vyučování - "mini-projekt ” DEN STROMŮ.


Tak jako každý rok i letos už deváťáci přemýšlí o tom, jaké učiliště si zvolí. Tentokrát se byli žáci podívat na SOU v Dačicích.


Celoškolní projekt Osobnostní a sociální výchovy "Mezilidské vztahy a komunikace - řešení problémů a praktická etiketa“.


Ve středu 4. října proběhla na poli u Mašovic krajská soutěž v orbě. I my jsme se byli podívat.

Děvčata mají splněnou první sportovní akci: Turistiku - okruh okolí Dyje.

Děvčata se učí vařit ve školní kuchyňce. Začaly jsme sladkou dobrotou – ovocným dortem.


I naše třída se zapojila do celostátní aktivity „Ukliďme Česko“.


Pracujeme a relaxujeme na školní zahradě.


Interaktivní beseda paní Holubové z Národního parku Podyjí na téma BIOTOPY.


Znojemská zemědělská výstava na SOU Dvořákova.


V prvním adaptačním týdnu jsme trávili nejvíce času venku na čerstvém vzduchu.

Informace pro rodiče

KOMUNIKACE ŠKOLY S RODIČI

Způsoby informování rodičů žáků třídy VI. ZŠ o aktuálním dění máme nastavené prostřednictvím školního informačního systému Škola OnLine, žákovské knížky, deníčku, stránek školy - https://www.specialniskolyznojmo.cz/ a třídních schůzek.


POTŘEBY PRO ŽÁKY

Není potřeba kupovat vše nové, stačí dokoupit chybějící!

VYBAVENÍ POUZDRA:

2 funkční pera,

obyčejné tužky ( č.1, 2, 3),

5 základních pastelek,

zvýrazňovač,

guma,

ořezávátko,

krátké pravítko na podtrhávání,

nůžky.

Lepidlo v tubě!! 

kružítko, trojúhelník s ryskou, pravítko dlouhé 30cm, velký lenoch – do nelinkovaného sešitu!

Třída: papírové kapesníčky - nutné – ručníky nebudou! Přezůvky!

Vv - převlečení (zástěra nebo staré tričko), igelitový ubrus, temperové barvyštětce, lepidlo Herkules, pastelky, miska na vodu, hadřík, paleta,
– dát do kufříku nebo igelitové tašky (plastového boxu).

Tv - cvičební úbor a obuv do tělocvičny i do venkovních prostor, podle počasí! Dát do tašky (krabice).

Pv - pracovní oděv a obuv na školní zahradu, ochrana oděvu (plášť, zástěra nebo staré tričko) do třídy. Dát do tašky.

SEŠITY: Dokoupit podle potřeby do jednotlivých předmětů!

malý deníček na úkoly (A6) - 1x

linkovaný sešit velký (A4), Čj, M, Př, Pv, VO, Z, Ch , Aj, D, (Nj), Ch, VZ

nelinkovaný sešit velký (A4) M

čtverečkovaný sešit (A5) F