VIII. ZŠS

Třídní učitel: Mgr. Dočekalová Kateřina
Asistent pedagoga: Pokorná Nikola, Šmídová Monika
Spadá pod: ZŠS - Horní Česká 15 2023/2024


Den Země

Dne 29. 4. 2024 jsme si s dětmi povídali o tom, jak se chovat v přírodě, abychom ji ochránili, také jsme si vyrobily želvičky. Zasázeli semínka do naší „planety Země“ a poté vyrazili na vycházku k řece Dyji. Vše jsme zakončili návštěvou dětského hřiště. Druhý den tento projekt pokračoval, tím, že jsme v rámci venkovního učení obešli různá stanoviště, kde jsme se seznamovali hravým způsobem s problematikou ochrany naší planety._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Návštěva sokolnické farmy v Oblekovicích

Dnes 22.4. 2024 na „Den Země! jsme se i se třídami paní učitelky Veselé a Štukové vydali na sokolnickou farmu v Oblekovicích, kde jsme shlédli program v podobě výcviku dravců. Také jsme se dozvěděli, kde tito ptáci běžně žijí, čím se živí a spousty jiných zajímavostí. Nejvíce nás asi okouzlila sova sněžná a obrovský orel mořský. I přes obrovskou zimu, se nám program velmi líbil a ti nejodvážnější z nás se mohli svézt i na koni.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Práce s časopisy v rámci projektu mediální výchovy

V rámci projektu mediální výchovy jsme pracovali celý týden od 15.4. do 19.4. 2024  s dětskými časopisy, kde jsme četli obrázkové čtení pro začínající čtenáře. Také jsme plnily, jak individuální tak skupinové úkoly v podobě různých labyrintů, rébusů, doplňovaček apod. Kreslili jsme i podle návodu prasátko. Naše tvořivá práce pokračovala různými vystřihovánkami. V rámci matematiky jsme si také zahráli matematické pexeso s rozeznáváním čísel a množství.


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Soutěž tříd „O nejlepšího rybáře“

Dnes 16. 4. 2024 jsme si v režii paní učitelky Nováčkové zasoutěžili o nejlepšího rybáře naší třídy. V této soutěži, která byla napínavá, vyhrála Terezka. Již se zase těšíme na příští soutěž.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Okolo kola

Dne 9.4. 2024 jsme společně s žáky navštívili edukační program Jihomoravského muzea Znojmo s názvem „Okolo kola“. Děti se hravou formou a povídáním o Červené Karkulce. Zde se dozvěděly mnoho věcí o bezpečném chován na silnici, poznávaly dopravní značky a také reflexní prvky. Závěrem následovala projížďka na motorkách po vyznačené cestě dopravními kužely. Moc se to všem líbilo a už se těšíme na další edukační program, který nás čeká.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Velikonoční výstava – Oslava svátků jara

Dnes jsme s dětmi navštívili velikonoční výstavu s názvem Oslava svátků jara. Zde jsme shlédli různé tradiční velikonoční pečivo, různé pokrmy i ozdoby, které s tímto svátkem souvisí. Také jsme si řekli, proč se Velikonoce slaví a při cestě zpět jsme nemohli vynechat již tradiční ohrádku s ovečkami na Masarykově náměstí.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Velikonoční učení

Dnes 25. 3. jsme si v rámci našeho „velikonočního učení“ přečetli s dětmi příběh o pyšném velikonočním zajíčkovi, poté pro nás byly nachystány různé úkoly v podobě hledání a luštění tajenky. Také jsme poskládali velikonoční vajíčka, vybarvili si i omalovánky, zasadili velikonoční osení a náš den zakončili poznáváním velikonočních symbolů spojených s hledáním velikonočního pokladu.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Březen – měsíc knihy – Dobrodružství s Maxipsem Fíkem

Jelikož je březen měsíc knihy, rozhodli jsme se s žáky dnes 11. 3. 2024 číst si pohádky o Maxipsu Fíkovi. První seznámení, tedy kapitola s názvem „Zrození Maxipsa Fíka“ popisovala, jak Fík rostl a rostl. Tatínek ho chtěl prodat, ale Fík zachránil svoji paničku holčičku Alenku a tak si jej nechali. Děti si na základě této kapitoly sestavily příběh z obrázků, jak jdou za sebou. Vypočítaly si se psem jednoduché příklady a také pro něho vyrobily závěrem novou boudu.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jarní příroda

Dnes 4. března jsem v rámci průřezového tématu „Příroda kolem nás“ si s dětmi přivítali jaro. Celý den jsme plnili úkoly s jarní tématikou, hledali čísla na pracovním listě – Louka. Koťátku jsme pomohli rozmotat klubíčko, kde si děti procvičily grafomotorické činnosti. Také si vyrobili sklenice plné květin z papíru. Náš den jsme zakončili přečtením příběhu o víle Amélii a na základě tohoto příběhu jsme plnili úkoly s jarní tématikou při návštěvě parku. Tento slunečný den se vydařil.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


2. pololetí - Jaro  
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kamarádi – vztahy - přátelství

Dnes 9. 10. jsme se s dětmi uvítali tradiční říkankou “Dobrý den“ a poté jsme si v rámci celoškolního projektu „Mezilidské vztahy a komunikace – řešení problémů a praktická etiketa“ vysvětlovali a říkali, kdo jsou naši kamarádi, proč je máme rádi a jak se k sobě jako kamarádům máme chovat.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Trojboj

Dne 17. 10. 2023 jsme se zúčastnili školního trojboje, kde si naši žáci vyzkoušeli svoji zručnost, pozornost, šikovnost i rychlost. První soutěžní úkol spočíval v třízení kuliček dle barev do správného plata, které mělo souhlasit s vybranou barvou kuličky. Poté si mohli všichni zkusit nejen svoji zručnost a rychlost, protože měli v co nejkratším čase namotat provázek na dřevěný kolík. Poslední závěrečný úkol byl zaměřen na přesnost, kdy se žáci museli trefit do koše sloužící ke košíkové a měli na to tři pokusy. Úkoly nás moc bavily a po vykonané práci jsme dostali odměnu v podobě diplomu za účast v „Trojboji“ a také krásné odměny.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hra na ježky

Dnes 19. října jsme si s dětmi zahráli na ježky, pověděli si, jak takový ježek vypadá, kde žije, čím se živí a řekli si i u toho krásnou básničku. Hra na ježky se nám všem moc líbila a žáci si pomocí ní procvičili i jemnou motoriku, posílili kamarádské vztahy a den jsme zakončili společnou prací při výtvarné tvorbě samotného ježka. Snad se nám povedl.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Den stromů 20. října 2023

Dnes jsme oslavili Den stromů. Na začátek tohoto svátku jsme si poslechli písničku od pánů Svěráka a Uhlíře Stromy. Následně jsme si společně přečetli Pohádku o smutném stromu a dávali si návod, jak jej rozveselit. Také jsme hádali, co je vyrobeno ze dřeva, řekli si, jaké podzimní plody mohou růst na stromech. V matematice si stromy vybarvili a seskládali vystřihovánku podle čísel. V rámci pracovního vyučování jsme si náš „smutný strom „ ozdobili, aby nebyl tak smutný a rozveselil se. Tímto jsme zakončili oslavu svátku „Dne stromů.“
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Já a moji kamarádi

Dnes jsme s našimi druháčky absolvovali průřezové téma v rámci „Osobnostní a sociální výchovy“ na téma „Osobnostní rozvoj“. Kdy jsme si pojmenovali jednotlivé naše kamarády. V rámci vaření jsme nachystali palačinku pro kamaráda a v tělesné výchově jsme museli spolupracovat mezi sebou a také spoléhat každý sám na sebe. Zajímavá a originální disciplína vznikla ze značky „Obytná zóna“, kdy si každý měl vymyslet svůj vlastní cvik.


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Halloween tříd VII. ZŠS a II. ZŠS

Dnes 30.10. 2023 jsme společně se třídou paní učitelky Martiny Kuchaříkové oslavili svátek Halloween. Paní asistentka Nikola Pokorná pro nás nachystala pestrý program v podobě soutěží zaměřených na zručnost, rychlost i postřeh. Koncem dne jsme si také vymalovali obrovskou omalovánku, která se skládala ze symbolů obsahujících tento svátek. Společně strávené chvíle se nám líbily a zase se těšíme na další akci.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Listopadová vycházka údolím Gránic 

Dnes 16. listopadu jsme se v rámci tělesné výchovy vydali objevovat s dětmi kouzlo Gránického údolí. Při procházce jsme se nejen procvičili a krásně protáhli, ale také sledovali krásy podzimu. Vycházka na čerstvém vzduchu prospěla všem a také se nám i líbila.


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Máme rádi jablíčka

Jelikož je sklizeň jablek v plném proudu a jablíčka jsou velmi chutné a zdravé ovoce, tak jsme se rozhodli si v úterý 21. listopadu rámci pracovního vyučováni společně s dětmi připravit jablečnou přesnídávku. Nejdříve jsme si museli všechna jablíčka pořádně umýt a oloupat, což nebyl opravdu lehký úkol a poté jsme mohli připravit společnými silami vytouženou přesnídávku podávanou s piškoty.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adventní pečení

Dnes 28. 11. 2023 jsme se s dětmi rozhodli vyzdobit si třídu „panem Perníčkem“ a jelikož přijdou brzy Vánoce, tak jsme se pustili i do pečení perníčků, které děti donesou rodičům jako malý vánoční dáreček. Práce děti bavila a již se těší na pečení, které nás čeká na svátek všech čertů, Mikulášů a andělů.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Perníková chaloupka

Dnes 29. 11. jsme si s dětmi říkali příběh o chlapečkovi jménem Jeníček a holčičce Mařence. Děti měly závěrem uhodnout, z jaké pohádky tyto jména jsou a pojmenovat tuto pohádku. Všichni nakonec přišli na to, že se jedná o pohádku O perníkové chaloupce a také tento příběh vyposlechli až do konce. Ve druhé části našeho dobrodružství jsme vybarvovali a poznávali geometrické tvary. Nakonec jsme tyto vybarvené tvary nalepili na střešní tašky a tyto tašky přilepili na naši pohádkovou perníkovou chaloupku. Náš krásný den jsme zakončili návštěvou tělocvičny a dvora na Jezuitském náměstí.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mikuláš, čert a anděl

Dnes 4. prosince k nám zavítal Mikuláš. Nejdříve si děti vyzkoušely svoji slovní zásobu a měly poznat, co komu z hrdinů dne patří. Mikuláši berla, čertovi pytel apod. V matematice jsme si procvičili čertovské počty. Poté za námi přišli naši kamarádi ze třídy paní učitelky Martiny Kuchaříkové a vyrobili jsme si s nimi všechny důležité postavy naší oslavy. Také jsme si zatancovali čertí tanečky, zahráli si i různé postřehové hry. Nakonec však přišel nejočekávanější muž dne a to pan Mikuláš. Ten nám sečetl všechny naše hříchy, vyzdvihl i naše dobré vlastnosti a nakonec pro každého z nás našel i nějakou tu dobrotu.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pečení mikulášských perníčků

Dnes 5. prosince na svátek všech Mikulášů, čertíčků i andílků jsme si s dětmi upekli perníčky ve tvarech těchto postav. Hned po upečení je také děti ochutnaly a každý si i svoji jednu postavičku odnese domů.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Veselé Vánoce s Čabíkem

Dnes jsme s dětmi navštívili vánoční vystoupení Čabíka ve Znojemské besedě. Ten dětem připomněl pomocí svého vystoupení plného vánočních písní tradici poselství adventního a vánočního období. Vystoupení se všem moc líbilo a určitě jej navštívíme i příští rok.


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výstava hraček 

Dnes 14. 12. 2023 jsme s dětmi navštívili interaktivní výstavu hraček Fatra. Byly tam opravdu staré a také zajímavé hračky. Ovšem nejvíce se nám líbila samotná herna, kde jsme si různé hračky mohli vyzkoušet sami.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Pečení pizzy

Dnes 19. 12. 2023 jako již tradičně jsme si vytáhli z našeho adventního kalendáře devatenáctý úkol pro dnešek. Byla to příprava a pečení pizzy. Takže jsme si v rámci vaření připravili chutnou pizzu s kukuřicí.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Čekání na Vánoce

Dnes 20. 12. jsme si vyrobili dáreček pro kamaráda s vánočním přáním. Poté jsme si vyzkoušeli náš hudební sluch, kdy jsme poznávali koledy pozpátku a podle čichu jsme rozeznávali i i vánoční koření v podobě badyánu, skořice a hřebíčku. Závěrem dne jsme nakrmili ptáčky na naší školní zahradě.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Třídní besídka a rozdávání dárečků

Náš dnešní společný poslední den roku 2023 jsme zahájili přáním krásných svátků všem ostatním ve škole a poté jsme se vydali na již tradiční „Vánoční zpívání" s panem učitelem Švandou a jeho pomocníky. Také jsme ochutnali vánoční cukroví, zazpívali si společně i několik koled a nakonec rozbalili společně dárečky, které jsme našli od Ježíška pod naším stromečkem ve škole.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zimní bouřka

Dnes 8. 1 2024 jsme si s dětmi vyrobili „Zimní bouřku“, na kterou jsme potřebovali sněhuláka z papíru, brčko, polystyrenové kuličky a naši fantazii. Práce nás bavila a výsledek byl také pěkný. Děti poté foukaly do brček a vytvořily opravdu sněhovou zimní bouři. Procvičili si u toho nejen motoriku, ale i dech.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hrátky s písmenem M a soutěž o nejvyšší komín

Dnes 16.1. 2024 jsme si opakovali písmeno M, po kterém jsme se nejprve pořádně prošli a poté si ho zkusili i napsat pomocí prstových barviček a vyhledat mu i jeho menší kamarády. Také jsme se zúčastnili soutěže o nejvyšší komín pořádané paní učitelkou Mgr. Hankou Nováčkovou.Informace pro rodiče

Vítejte v novém školním roce 2023/2024 


Kontakty, organizace školního roku 2023/2024

Ředitelka školy Mgr. Ludmila Falcová

tel. 603 258 006

reditel@specialniskolyznojmo.cz


1. pololetí školního vyučování 

4. 9. 2023 – 31. 1. 2024


Zástupci ředitelky školy


Mgr. Jaroslava Zpěváčková, statutární zástupce ředitelky, tel. 727 940 911

zpevackova@specialniskolyznojmo.cz


4. 9. 2023 – zahájení školního vyučování školního roku 2023/2024

28. 9. 2023 – Státní svátek-Den české státnosti

29. 9. 2023 – ředitelské volno


Mgr. Hana Gombárová

tel. 722 955 991

gombarova@specialniskolyznojmo.cz


26. a 27. 10. 2023 – podzimní prázdniny

28. 10. 2023 – Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu

Mgr. Lubor Blahůšek

tel. 734 610 003

Blahusek.Lubor@specialniskolyznojmo.cz


17.11.2023 –Státní svátek-Den boje za svobodu a demokracii

29.11.2023– Den otevřených


Sekretariát školy Horní Česká

tel. 515 222 728, 727 940 907


23. 12. 2023 - 2. 1. 2024 – vánoční prázdniny

Školní speciální pedagog - etoped

Mgr. Jolana Hlávková, tel. 605 798 633

Hlavkova.Jolana@specialniskolyznojmo.cz

- konzultační hodiny: úterý 9 - 10,30 hod.


3. 1.2024 – zahájení výuky po prázdninách

31. 1. 2024 – vydání vysvědčení za 1. pololetí


Výchovný poradce a metodik prevence

Mgr. Hana Kloudová, tel. 727 806 592

kloudova@specialniskolyznojmo.cz

- konzultační hodiny: úterý 9 - 10,30 hod.


2. pololetí školního vyučování 1. 2. 2024 – 28. 6. 2024


Vedoucí vychovatelka školských zařízení

Bc. Eva Janečková, tel. 737 348 196


2. 2. 2024 – pololetní prázdniny

5. 2. – 11. 2. 2024 – jarní prázdniny

Ekonomické oddělení – Horní Česká

tel. 515 224 796, tel. 727 940 915

28. 3. 2024 – velikonoční prázdniny

29. 3. 2024 – Velký pátek

1. 4. 2024 – Pondělí velikonoční


Školní jídelna tel. 604 889 525

vedouci.stravovani@specialniskolyznojmo.cz

jidlena@specialniskolyznojmo.cz


1. 5. 2024 – Svátek práce

8. 5. 2024 – Státní svátek – Den vítězství

15. 5. 2024 – Školní akademie


Stránky školy

www.specialniskolyznojmo.cz


28. 6. 2024 – ukončení školního vyučování, vydání vysvědčení

29. 6. 2024 – 1. 9. 2024 - hlavní prázdniny

Třídní učitelka Mgr. Kateřina Dočekalová Docekalova.Katerina@specialniskolyznojmo.cz

Tel. 773060836Asistentka pedagoga Nikola Pokorná

tel. 721389920Asistentka pedagoga Monika Šmídová

tel. 776401255

Od 2. pololetí Asistentka pedagoga Lenka Helingerová16.5. 2024 se bude konat soutěž tříd ZŠS v síle, obratnosti a hbitosti a čarodějnický rej. Soutěž se koná od 10:00.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.5. 2024 Vás srdečně zveme na školní akademii konanou ve Znojemské besedě Štukového sálu, kde vystoupí žáci školy s různými písničkami, básničkami i tanečky.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.5. 2024 Státní svátek

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5. Státní svátek

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ve dnech 29. 4. – 30. 4. Nás čeká vycházka a úkoly spojené k oslavě Dnu Země.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Dne 22. 4. 2024 v pondělí od 9:30 do 11:30 nás čeká VÝUKOVÝ PROGRAM NA SOKOLNICKÉ CHATĚ V OBLEKOVICÍCH - který je zaměřen na bližší seznámení s našimi dravci. Děti se formou zábavné sokolnické ukázky seznámí naživo s nejběžnějšími dravci žijící v České republice a zároveň budou mít možnost se po skončení ukázky svézt na koních nebo ponících. Program trvá 45 minut + možnost svezení.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.4. 2024 od 10:30 do 11:30 návštěva edukačního programu JMM Znojmo Okolo kola v domě umění

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4. 2024 se budou konat rodičovské schůzky - individuální konzultace

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27. 3. 2024 – 1. 4. 2024 probíhají Velikonoční prázdniny____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


25. 3. 2024 8:00 – 11:30 - Velikonoční učení formou hry, stanoviště dle počasí: školní zahrada či třída VIII.ZŠS

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


2. pololetí - Jaro

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________


26.10. - 27.10. 2023 budou probíhat podzimní prázdniny. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pondělí 30.10. 2023 nás čeká oslava Halloweenu jako tradičně se třídou II. ZŠS.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.11. Státní svátek

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dne 29.11. 2023 proběhne v naší škole "Den otevřených dveří" a adventní jarmark od 8:30 do 15:00 na budovách Horní Česká 15, Jezuitské náměstí 1, ulice Veselá 6, ulice Mládeže 10 a ulice Svatopluka Čecha 15.

Uvidíte prezentaci výrobků žáků školy, při zahájení vystoupí i žáci naší školy, čeká vás sladké pohoštění a také pití pro zahřátí a samozřejmě i tvořivé dílničky.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V pondělí 4. 12. se v naší třídě koná Mikulášská besídka, děti si mohou vzít kostýmy s sebou. Mikuláš nám přijde nadělit nějaké dobroty a bez čertů!!!!

      

                     
EPS Vektor - Heilige nicholas, topic, bild, 7. Stock Clipart ... 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. 12. 2023 9:00 – 9:45 se naši žáci zúčastní akce Veselé Vánoce s Čabíkem, zábavný program pro děti ve Znojemské besedě.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. 12. 2023 navštívíme od 10:00  do 11:30 -  výstavu jménem Fenomén Fatra výstava hraček Jihomoravského muzea v Domě umění.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Třídnické hodiny od 20.12 – do 22.12. 

Ve dnech 20.12 – 22.12 2022 budou třídní učitelé budou ve třídách.

Program: Výroba dárečků pro kamaráda, zpěv koled, vycházky, zdobení vánočního stromečku, povídání si o vánočních zvycích.

Ve čtvrtek 21. 12. 2022 posezení u cukroví, zpívání koled, předávání dárečků, které si děti vyrobily, krmení ptáčků. Děti si mohou donést i své vlastní občerstvení.

Vánoční zpívání - proběhne již tradičně 21. 12. 2023 v tělocvičnách na budově Horní Česká.

Blížící se vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování v novém kalendářním roce začne ve středu 3. ledna 2024 v 7:55. 

Přejeme vám Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2024.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. 1. 2024 Soutěž ZŠS o nejvyšší komín

18. 1. 2024 Městská knihovna Znojmo

23. 1. – 26. 1. 2024 proběhnou třídní schůzky formou konzultací

1. 2. 2024 návštěva gelaterie Jasmín Znojmo, Dukelských bojovníků – odměna za pololetní vysvědčení                                                 

2. 2. 2024 pololetní prázdniny

5. 2. – 11. 2. 2024 jarní prázdniny

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.2. 2024 návštěva hudebního oddělení v Městské knihovně Znojmo

19.2. 2024 pořádáme společný karneval s třídami II.ZŠS a I.ZŠS

22.2. 2024 návštěva edukačního programu "Zimní spáči" v Jihomoravském muzeu Znojmo

26.2. 2024 pořádáme v rámci akce "Příroda kolem nás" dopolední "Zimní bojovku" spojenou s úkoly v přírodě

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________