II. B/2

Třídní učitel: Mgr. Štruncová Jana
Asistent pedagoga: Dufková Renáta
Spadá pod: PrŠ Dvouletá 2023/2024

Biotopy

14.9.2023

Tento den jsme zahájili interaktivní besedou s paní Holubovou z NP Podyjí na téma Biotopy.


Tajemství znojemských popelnic

14.9.2023

Přišli jsme se podívat na náměstí Svobody, kde byl vysypán směsný komunální odpad z popelářského auta, který pracovníci EKO-KOM třídili přímo před našima očima. Zopakovali jsme si tu znalosti o třídění odpadu, poskládali puzzle a za správné odpovědi ohledně třídění jsme si odnesli drobné dárky.


Zemědělská výstava na SOŠ Dvořákova

12.9. - 15.9.2023

Naše třída byla pověřena instalací výstavního panelu, na kterém se prezentovala naše škola. V úterý jsme v pracovním vyučování vyrobili z ovoce berušky, stonožku a páva, naše výrobky doplnili výpěstky ze školní zahrady a společně s paní učitelkou Kloudovou vše nainstalovali. V pátek jsme si celou výstavu přišli prohlédnout.


Ukliďme Česko

22.9.2023

Stejně jako v loňském roce jsme se vydali s pytli na odpadky do okolí školy, abychom posbírali odpadky, které nepatří do parků, blízkého lesíku nebo na dětské hřiště, ale do popelnic.


DOD v dílně sv. Kláry

2.10.2023

Využili jsme možnosti dne otevřených dveří k návštěvě dílny sv. Kláry. Získali jsme informace, jak toto zařízení funguje a pro koho je určeno. Přihlásit se do tohoto zařízení a využívat jeho služby je jedna z dalších možností pro naše žáky po absolvování praktické školy.
RpPcv - Dýně

13.10.2023

K podzimní výzdobě patří i vydlabané dýně. 


Nacvičování

19.10.2023

Festival Setkání v Brně se blíží, a tak pilně nacvičujeme naše vystoupení "Okénko do NP Podyjí".


Exkurze do vinohradu

20.10.2023

Na exkurzi do vinohradu na Kraví hoře jsme se všichni dlouho těšili. Pro některé to byla premiéra, většina žáků se této akce zúčastnila již podruhé. Měli jsme možnost vidět ukázku podzimních prací ve vinohradě po sklizni, dověděli jsme se základy o výsadbě, ošetřování, řezu a sklizni vinné révy. A to nejdůležitější - sami jsme si vyzkoušeli sběr hroznů. Při práci jsme samozřejmě nezapomněli na ochutnávku sladkých bobulí.


Exkurze na výlov Jaroslavického rybníka

31.10.2023

Do Jaroslavic k rybníku jsme se vydali v době výlovu, abychom se blíže seznámili s prací rybářů, chovem ryb a poznali naše nejznámější druhy ryb. Měli jsme možnost vidět třídění vylovených ryb, převážení a odkládání do sádek, zaujal nás také prodej ryb. Na naše dotazy nám u kádě na hrázi rybníka pohotově odpovídal jeden z místních rybářů. K výletu patří také občerstvení, takže milovníci ryb ochutnali výborně připraveného kapra po Novohradsku, ale byly i hranolky a langoše. Zpáteční cestou jsme prošli venkovní prostory nedalekého zámku. Největším překvapením pro všechny bylo setkání s ježkem.

 

   

 


Přespolní běh

2.11.2023

V rámci tělesné výchovy jsme se společně se žáky ZŠ zúčastnili přespolního běhu v Gránicích. Všichni 4 běžci z naší třídy získali medailová umístění.Strašidelná stezka

14.11.2023

Po přečtení příběhu o znojemském podzemí a vyluštění všech úkolů jsme se vydali do podzemí naší školy za tajemným mnichem Teodorem.


Den otevřených dveří

29.11.2023

V tento den jsme v naší třídě přivítali spoustu návštěv, ale stihli jsme také navštívit vánoční jarmark naší školy na Jezuitském náměstí, kde jsme ochutnali výborný punč a nakoupili si drobné dárky pro rodiče. Využili jsme i dva vánoční fotokoutky.


Mikulášská nadílka

5.12.2023

   


Den otevřených dveří na SOŠ Přímětická

5.12.2023

Společně se žáky I. A/1 jsme měli možnost prohlédnout si SOŠ v Příměticích. Mohli jsme tak více poznat jednotlivé obory, které škola nabízí, využít služeb, které studenti poskytují v rámci své praxe nebo si některé činnosti přímo vyzkoušet či ochutnat zdařilé výrobky. Nejvíce nás zaujaly obory: truhlář, kuchař - číšník, kadeřnice, kosmetička a design.

   

     


Turnaj ve stolním tenisu

15.12.2023

Do turnaje ve stolním tenisu se za naši třídu přihlásil Štěpán, Zuzka a Jiří. Potvrdilo se, že poctivý trénink se vyplácí - do finále postoupil Jiří a Zuzka. Po velmi vyrovnaném souboji nakonec zvítězil Jiří, Zuzka vybojovala stříbrnou medaili.


Soutěž v pečení vánočního cukroví

20.12.2023

Soutěže v pečení vánočního cukroví se zúčastnil z naší třídy pouze Jiří. Zcela samostatně zvládl upéct a nazdobit kokosová kolečka s krémem polévaná čokoládou s názvem Picasso. I když se svým cukrovím obsadil v soutěži až třetí místo, chutnala jeho kolečka výborně a od všech z naší třídy dostal velkou pochvalu.


Náhradní program

9.1.2024

První úterý v novém kalendářním roce bylo nahlášeno celodenní přerušení dodávky elektrické energie, a tak jsme místo výuky podle rozvrhu měli náhradní program. Naše třída se spojila s I. A/1 a  první dvě hodiny jsme strávili v městské knihovně. Vyzkoušeli jsme si práci s robotickou hračkou ozobot, skládání hlavolamů, někteří si zde prohlédli dětské knihy a časopisy. Větší část žáků hrála naučnou stolní hru o Znojmě, kde se dověděli spoustu zajímavých informací o památkách našeho města. Po svačině jsme se teple oblékli a vyrazili jsme na delší vycházku. Došli jsme až za nemocnici, kde jsme měli výhled na celé Znojmo. Cestou zpět jsme se rozdělili abychom vyzkoušeli, zda je rychlejší cesta přes lávku nebo po cestě údolím. I přes velký mráz se nám výšlap vydařil.


Bruslení

24.1.2024

Dvě lednové středy měla naše škola zaplacený vstup na  dvě hodiny bruslení na umělém kluzišti. Z naší třídy měla zájem jen dvě děvčata - Zuzka si přivezla vlastní brusle, Eliška měla půjčené školní.


Praxe žáků PrŠ

Od 12. ledna 2024 byla zahájena praxe žáků PrŠ v rámci tranzitního programu. Každý pátek docházejí žáci se svým pedagogickým doprovodem na vybraná pracoviště, kde mají možnost si vyzkoušet své dovednosti mimo třídy naší školy. Dohodnutých míst pro výkon praxe je devět, většina žáků chodí stále na stejné místo, jednotlivé skupiny žáků jsou vytvořeny z různých tříd PrŠ.
Chlapci z naší třídy dojíždějí do vinohradu na Kraví hoře, Eliška s Monikou uklízejí společné prostory třípatrového domu SVJ a Zuzka dochází do obchodního domu Centos.

   

   


Diskotéka

31.1.2024

Na návrh školního parlamentu se na závěr I. pololetí konala školní diskotéka.


Škrabošková zábava

27.2.2024

Pro žáky PrŠ jednoleté i dvouleté se v tělocvičně na HČ konala škrabošková zábava. Z každé třídy byla vyhodnocena nejhezčí škraboška - podmínkou byla vlastní výroba, zasoutěžili jsme si, zatančili si se spolužáky i koštětem a nechyběly ani konfety a balónky.


Mikroskopování

7.3.2024

V rámci projektu PrŠ "Příběh vody" jsme společně s paní učitelkou Margoldovou mikroskopovali kapku vody, viděli jsme, jak se připravuje preparát pro mikroskopování a zopakovali jsme si plno informací o vodě.


Florbal

14.3.2024

Sestavili jsme šestičlenné družstvo a zúčastnili se školního turnaje ve florbalu. Náš tým "Drsný kabáty" posílili žáci z I. A/1 Dominik a Jakub. Soupeři tentokrát byli hodně silní, v turnaji jsme obsadili 5. místo. Nejlepším hráčem Drsných kabátů byl vyhlášen Dominik, velkou pochvalu si však zaslouží všichni - Štěpán, Zuzka, Eliška, Pavel i Kubík.

     


Praxe

Praxe žáků v rámci tranzitního programu zdárně probíhá každý pátek. 


Jarní drozd

26.3.2024

Do pěvecké soutěže jsme se přihlásili až na poslední chvíli. Po poradě s paní učitelkou Kloudovou jsme zazpívali známé písničky, které zpíváme v hodinách hudební výchovy. A měli jsme úspěch. V kategorii Sýkorky získal 1. místo, Eliška si vyzpívala 3. místo.Práce na školním pozemku

11.4.2024

Všichni jsme se těšili na jarní počasí, abychom mohli začít pracovat na školním pozemku. Připravovali jsme záhony, zaseli jsme si hrášek, ředkvičky, petržel a zasadili cibuli. Štěpán téměř samostatně zasadil šest levandulí, hodně času nám zabere okopávání a vytrhávání plevele, ale nejraději zaléváme.


Chvilka poezie

23.4.2024

Na soutěž v recitaci jsme se připravovali téměř všichni, ale ve školním kole naši třídu reprezentoval Štěpán  s básní Slečna Petra a Monika s básní Dešťová víla.


Turnaj v malé kopané

25.4.2024

Opět jsme vytvořili jeden tým za celou praktickou školu. V turnaji se silnými soupeři jsme obsadili čtvrté místo. Štěpán skvěle bránil a Pavel byl vyhlášen jako nejlepší útočník.


Den Země

29. a 30.4.2024

Oba dva dny jsme strávili s paní učitelkou Jolanou Hlávkovou. V pondělí jsme jeli autobusem do Popic, odkud jsme se procházkou přes Kraví horu vydali zpět do Znojma. Přálo nám počasí, a tak jsme si celé dopoledne skvěle užili. V úterý jsme plnili úkoly na jednotlivých stanovištích na HČ, JN a školní zahradě. Výborně jsme si zasoutěžili, za splněné úkoly nás na konci čekala odměna.


Výtvarná výchova nás baví


Exkurze do FCC na třídící linku

2.5.2024

Ve čtvrtek jsme měli příležitost získat další informace o třídění a recyklaci odpadu. Navštívili jsme znojemskou firmu FCC, která se zabývá svozem a zpracováním odpadu. Naše exkurze začala u obrovské hromady plastových odpadků, která zrovna moc nevoněla. Na třídící lince pracovnice vyberou recyklovatelné plasty (30%), zbytek po rozemletí putuje do spalovny. Viděli jsme i práci lisu a používání vysokozdvižného vozíku. Shodli jsme se, že práce zde není až tak náročná a mohla by to být příležitost, kde bychom po skončení studia mohli najít zaměstnání.


Výtvarná soutěž "Blíží se olympiáda v Paříži"

20.5.2024

V celoškolní výtvarné soutěži získala Monika 3. místo v kategorii PrŠ a Štěpán s Patrikem dostali za své práce mimořádné ocenění.


Barevný týden

20.5. - 24.5.2024

Na návrh školního parlamentu jsme si zpestřili jeden z květnových týdnů - každý den jsme se snažili obléknout podle zadané barvy.


Atletický trojboj

23.5.2024

Atletického trojboje, který se konal na znojemském stadionu, se za naši třídu zúčastnil Pavel, Štěpán, Patrik, Jiří a Zuzana. V běhu na 50 m, skoku do dálky a hodu kriketovým míčkem si změřili své síly nejen s ostatními zúčastněnými žáky naší školy, ale přijeli také žáci z Hustopečí, Mikulova a Moravských Budějovic. Nejúspěšnější byla Zuzka, která získala první místa jak v jednotlivých disciplínách tak v celém trojboji. Nejrychlejším běžcem ze všech atletů byl Pavel, který v celkovém bodování obsadil třetí místo. Jiří získal dvě třetí místa, a to ve skoku a hodu. Štěpán vybojoval celkově 8. místo, Patrik 12. místo.


Vaření v přírodě

29.5.2024

Vařit bramborový guláš v naší cvičné kuchyni  jsme už zkoušeli několikrát. Kotlíkový guláš na ohništi byla pro většinu premiéra. Vyšlo nám i počasí, a tak jsme si celé dopoledne moc užili a na guláši si pochutnali.

      


Školní výlet do Mikulova

4.6.2024

Sešli jsme se na vlakovém nádraží a po zakoupení a označení jízdenek jsme vyrazili do Mikulova. Někteří z nás jeli vlakem poprvé. V Mikulově nás nejdříve čekala dlouhá pěší túra k jeskyním na Turoldu. Před vstupem do jeskyně jsme posvačili, odpočinuli si, nakoupili drobné upomínkové předměty a prošli jsme si geopark, kde jsme viděli, jak vypadá například břidlice, mramor nebo slepenec. V jeskyni nás nejvíce zaujali netopýři, kteří tu mají zimoviště a pohádková síň. V některých místech byl průchod v jeskyni hodně snížený, tak jsme museli procházet opatrně, abychom se nepraštili do hlavy. Přes četná upozornění se to některým stalo. Po prohlídce jsme prošli kolem Kozího hrádku (byl zavřený) na náměstí. Zde jsme si koupili občerstvení, prohlédli historickou část města a společně jsme se vydali do zámeckého parku. Na zpáteční cestě na nádraží jsme si udělali ještě krátkou zastávku v Tescu.

   

            


Bowling

5.6.2024

Tento den dostali žáci, kteří budou v červnu končit praktickou školu, vysvědčení a čeká je studijní volno a závěrečné zkoušky. Tento náš poslední společný den jsme zakončili návštěvou bowlingu a obědem v restauraci. I když někteří hráli bowling poprvé, docela se všem dařilo a závěrečné kolo byl velký boj o první místo. Vítězem byl nakonec Pavel se 108 body.

            


Tradice Znojemska

7.6.2024

Společně se žáky I. A1 a II. D/2 PAS jsme na znojemském hradě navštívili výstavu Tradice Znojemska. Viděli jsme zde jak se lidé dříve oblékali, jak vařili, některá z tradičních řemesel nebo třeba jak vypadala taková zabíjačka.


Knihovna v parku

10.6.2024

Celé dopoledne jsme strávili na jednotlivých stanovištích v městském parku - vyráběli jsme záložku ze starých vyřazených knih, poslechli si netradiční hudební nástroje, součástí bylo i čtení z knihy o velrybě Grétě, ale nejvíce se nám líbilo stanoviště Hádej, hádej, hadači.

 


Závěrečné zkoušky - praktická část

12.6.2024

Závěrečné zkoušky vykonávali Štěpán, Patrik a Zuzka. Tématem praktické části bylo nazdobení aranžovací nádoby a aranžování řezaných rostlin. Všem se zkouška podařila na jedničku.


Závěrečné zkoušky - ústní část

19.6.2024

Štěpán, Zuzka a Patrik skládali ústní zkoušku z rodinné výchovy, českého jazyka a matematiky. Všichni prospěli s vyznamenáním a tento den byl pro ně v naší škole tím posledním. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí a úspěchů v další etapě života.


 
Informace pro rodiče
Zkrácené vyučování

Ve středu 8.11.2023 bude výuka z technických důvodů do 11,30 h.


Festival Setkání v Brně Líšni

Vybraní žáci z PrŠ nacvičili vystoupení Okénko do NP Podyjí, se kterým budou reprezentovat naši školu v Brně na festivalu Setkání v úterý 7.11.2023. Odjezd objednaným mikrobusem je v 7,00 h od budovy školy na HČ, návrat do 14,30 h. Z naší třídy se zúčastní Monika, Eliška, Pavel, Zuzka a Štěpán.


Výlov Jaroslavického rybníka

V úterý 31.10.2023 se celá třída zúčastní exkurze na výlov Jaroslavického rybníka - podrobné informace mají žáci v žákovské knížce.


Podzimní prázdniny

26.10. a 27.10.2023 jsou podzimní prázdniny


Zkrácené vyučování

Ve středu 25.10.2023 bude výuka pouze do 12,25 h.